Návštěvní řád areálu zámku Blatná

Vstup do parku

 • park je otevřen denně v letním období (15. březen - 14. říjen) od 6:00 do 20:00 a v zimním období (15. říjen - 14. březen) od 6:00 do 18:00; držitelé platného rybářského lístku mohou zůstat v parku i po otevírací době
 • vstup do parku je zpoplatněný dle aktuálně platného ceníku
 • vstupné lze uhradit v mincovním automatu u vstupu do parku, v zámecké pokladně, nebo v automatu naproti zámecké pokladně
 • vstup do parku zdarma lze získat pouze na pokladně zámku (děti do 6 let, invalidé ZTP a ZTP/P)
 • vstupenku pro průchod brankou lze zakoupit pouze v pokladně zámku, nebo v automatu před vstupem na nádvoří
 • roční permanentní kartu lze zakoupit pouze v pokladně zámku v rámci její otevírací doby
 • držitel platného rybářského lístku může získat roční permanentní kartu oproti zaplacení kauce v pokladně zámku
 • každý návštěvník vstupuje do parku na vlastní nebezpečí
 • je zakázáno vstupovat s kolem, koloběžkou a s jinými dopravními prostředky
 • za organizované skupiny dětí odpovídá pedagogický dozor
 • prostor je monitorován kamerovým systémem

V areálu zámku není povoleno:


 • vstupovat do parku bez platné vstupenky, permanentní karty nebo bez zaplacení vstupného v mincovním automatu 
 • zdržovat se v areálu mimo otevírací dobu bez platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu 
 • pohybovat se mimo cesty, vstupovat do porostů, vodních toků a záhonů
 • dělat nepořádek a chovat se nevhodně 
 • plašit zvěř a útočit na ni
 • poškozovat, odcizovat vybavení parku, objekty a jiná provozní zařízení a manipulovat s nimi
 • trhat a jinak poškozovat rostliny, květiny, stromy, keře a travní porosty
 • krmit zvěř nevhodným krmením
 • volné pobíhání psů všech plemen (psi musí být drženi na vodítku)
 • rozdělávat oheň, kouřit v lese, tábořit a bivakovat
 • pobývat pod vlivem omamných látek
 • fotografovat a filmovat, kromě běžného turistického fotografování a filmování, bez povolení správy zámku
 • používat drony
 • umisťovat prodejní, reklamní, informační nebo jiná zařízení
 • piknikovat, hrát míčové hry a věnovat se hromadným sportům 

Správa zámku si vyhrazuje právo změnit návštěvní řád.


Správa zámku Blatná
Tel.: +420 734 651 505


Provozovatel
H.-G. CZ, s.r.o.