Kontaktujte nás na +420 383 422 934,  +420 734 651 505, nebo na info@zamek-blatna.cz

    

Veřejná sbírka

Obec Osek vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu paní
Šárky Permedlové a jejích dětí. Rodina se po tragické nehodě
manžela a tatínka ocitla ve složité životní situaci.

Jak můžete pomoci?

Přispět je možno na transparentní bankovní účet číslo
222126266/0600
, zřízený u MONETA Money Bank a.s., který byl pro tuto
sbírku speciálně otevřen,

nebo
 

v hotovosti do sbírkové pokladničky v krčmě u pana Podlisky (Osek) či
v obchodě u paní Holubcové (Osek).

Sbírka se koná na území České republiky v termínu
od 5. 2. 2017 do 30. 3. 2017

Bližší informace naleznete na http://www.osek.eu/verejna-sbirka/d-1875.
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Jana Kotrbu: 721 777 835.

Nebuďme lhostejní k těžkému osudu svých bližních.

Děkujeme za každý finanční dar!