Kontaktujte nás na +420 383 422 934,  +420 734 651 505, nebo na info@zamek-blatna.cz

    

PARK

Zámecký park s rozlohou 42 ha patří k nejpůvabnějším místům v regionu. Veřejnosti je celoročně přístupný, lidé si tudy zkracovali cestu přes město už za časů Ferdinanda Hildtprandta. Původní oboru nechal začátkem 19. století upravit v přední části ve stylu anglického parku František (Franz)  Hildprandt. Zádní část parku byla uchována v původní podobě se “sejpy” (pozůstatky dávných rýžovišť zlata), porostlými letitými stromy.   

42 hektarů klidu

Celý park je protkán potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. V roce 1810 současně s výstavbou nové silnice nechal baron František vybudovat v jihozápadní části parku uměle vytvořené návrší se skalami, a v něm pak vytvořit jeskyně propojené kamennými chodbami. V dobách napoleonských válek poskytla tato úprava parku práci a výdělek tehdejším obyvatelům panství. V parku bývala také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice, ale tyto stavby už patří minulosti.

Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde dnes žije rodina Hildprandtů.

Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, kteří se zde volně pasou a jsou velmi krotcí, stejně jako hejno pávů. Ozdobou parku je mnoho letitých dubů. Nejznámnější z nich, památný dub královny Johanky, pod kterým prý ráda sedávala a kde se setkala se svým budoucím manželem, králem Jiřím z Poděbrad, však padl v osmdesátých letech 20. století. Dub, jenž měl v průměru 180 centimetrů, byl přes 800 let starý a 30 metrů vysoký.