Kontaktujte nás na +420 383 422 934,  +420 734 651 505, nebo na info@zamek-blatna.cz

    

Na zámku Blatná byla pokřtěna kniha Ferdinanda Hildprandta

V sobotu 25. května 2019 proběhl na zámku Blatná křest znovu vydané knihy "Lovecké vzpomínky". Autorem této knihy je baron Ferdinand Hildprandt (1863-1936), dřívější majitel blatenského panství. Původně byla kniha vydána Karlem Nepodalem v roce 1933 na vlastní náklady barona Ferdinanda. Ve spolupráci s časopisem "Svět myslivost" a nakladatelstvím "Lesnická práce" nyní vyšel reprint autorových autentických loveckých vzpomínek bez jakýkoliv redakčních zásahů a jazykových úprav textů. Knihu pokřtila paní Jana Germenis-Hildprandt, vnučka Ferdinanda Hildprandta, paní Bc. Kateřina Malečková, starostka města Blatná, a pan Lukáš Račan, lesní správce, který knihu znovu objevil a podílel se na jejím novém vydání.

Kniha vypráví o životě Ferdinanda Hildprandta od jeho chlapeckých let až po dospělost. Hlavním motivem knihy jsou lovecké zážitky nejen z jeho vlastních revírů, ale také z různých cest po celé Evropě. Kniha má 12 kapitol, mezi které patří např. Tetřeví tok, Lov tuleňů nebo Lubochňa, která se nachází na Slovensku a kde měl baron Ferdinand také svůj revír. Kniha obsahuje dobové fotografie jeho úlovků a je doplněna o perokresby Stanislava Lolka a Karla Hildprandta, Ferdinandova syna. Jeho trofeje a úlovky, včetně tuleňů nebo orlů, můžete dodnes vidět v prostorách blatenského zámku. Lov a střelba byly bezesporu baronovou velkou vášní, kromě toho byl ale také politický činný. Byl členem Říšské rady a v letech 1914 – 1918 starostou města Blatná. Za jeho éry byla ve městě postavena škola a vybudována železnice. V Blatné byl velmi oblíbený a za svůj velký podíl na rozvoji města byl jmenován čestným občanem města.

Na zámku Blatná můžete navštívit prohlídkovou trasu, kde se o životě barona Ferdinanda a rodině Hildprandtů dozvíte více. Na pokladně zámku pak můžete zakoupit znovu vydanou knihu "Lovecké vzpomínky".